September 16th, 2009

(no subject)

 Longa noite de pedra

O teito é de pedra. 
De pedra son os muros 
i as tebras.
De pedra o chan
i as reixas.
As portas, 
as cadeas,
o aire,
as fenestras, 
as olladas, 
son de pedra.
Os corazós dos homes
que ao lonxe espreitan,
feitos están
tamén
de pedra. 
I eu, morrendo
nesta longa noite
de pedra.

Larga noche de piedra

El techo es de piedra
De piedra son los muros
y las tinieblas. 
De piedra el suelo
y las rejas.
Las puertas
las cadenas,
el aire,
las ventanas,
las miradas
son de piedra.
Los corazones de los hombres
que a lo lejos vigilan,
hechos están 
también 
de piedra.
Y yo, muriendo
en esta larga noche 
de piedra.